Vad finns i e-cigarett Aerosol?

E-cigarett aerosol är inte ofarlig ” vattenånga.”
E-cigarett aerosolen som användare andas från enheten och andas ut kan innehålla skadliga och potentiellt skadliga ämnen, inklusive:
Nikotin fån ejuice
Ultrafina partiklar som kan inandas djupt in i lungorna
Aromer såsom diacetyl, en kemikalie kopplad till en allvarlig lungsjukdom
Flyktiga organiska föreningar
Cancerframkallande kemikalier
Tungmetaller som nickel, tenn och bly1
Aerosolen som användare andas in och andas ut från e-cigaretter kan utsätta både sig själva och åskådare för skadliga ämnen.
Det är svårt för konsumenterna att veta vilka e-cigarettprodukter som innehåller. Till exempel har vissa ecigg som marknadsförs som innehåller noll procent nikotin visat sig innehålla nikotin.3